Từ vựng miêu tả tỷ lệ di cư và nhập cư trong IELTS Writing task 1

Chào các bạn! Các bạn đã biết được nhiều cụm từ vựng sử dụng cho các chủ đề khác nhau trong Writing task 1 như: từ vựng miêu tả lượng CO2 thải ra, từ vựng miêu tả tỷ lệ sinh/tử,… chưa? Những từ vựng trên có giúp bạn tự tin hơn về tiêu chí Lexical…

Từ vựng miêu tả sự nghèo đói – Poverty trong IELTS Writing Task 1

Từ vựng miêu tả sự nghèo đói trong IELTS Writing Task 1

Các dạng biểu đồ trong IELTS Writing Task 1 thường mô tả nhiều hiện tượng đời sống, xã hội. Vì vậy, đối với mỗi chủ đề khác nhau, bạn nên tích cho mình một lượng từ vựng kha khá cho riêng mình. Từ đó, tránh tình trạng lặp từ hoặc bí từ khi viết. Trong…

Từ vựng chỉ sự tham gia vào các hoạt động giải trí – Participation in leisure activities trong Writing task 1

Từ vựng chỉ sự tham gia vào các hoạt động giải trí trong IELTS Writing Task 1

Một trong những tiêu chí chấm điểm của IELTS Writing đó chính là Lexical Resource (việc sử dụng linh hoạt và chính xác các loại từ vựng). Việc sử dụng linh hoạt các loại từ vựng đóng vai trò quan trọng giúp các bạn tránh được lỗi lặp từ, đồng thời nâng cao điểm cho bài…

Từ vựng miêu tả việc sử dụng các loại phương tiện trong IELTS Writing task 1

Chào bạn! Trong Writing task 1, như bạn biết muốn đạt được điểm cao thì bạn cần phải paraphrase các cụm từ sẽ thường xuất hiện trong bài viết. Ví dụ như cụm từ số lượng người thất nghiệp, việc tiêu tiền, nhóm tuổi, việc sử dụng Internet … Trong bài blog hôm nay, mình…