Từ vựng trong IELTS Writing task 2 chủ đề Government

Tiếp nối chuỗi các blogs từ vựng Writing task 2 đã chia sẻ, hôm nay Etrain sẽ gửi đến các bạn các từ vựng hay và hữu ích cho chủ đề Government nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu học nào! Forms of government – Central government (noun phrase) Meaning: this is the national government…

Từ vựng trong IELTS Writing task 2 – chủ đề Food and Diet

Thức ăn và chế độ ăn uống là chủ đề được nhắc đến khá nhiều không chỉ trong Speaking mà còn trong Writing Task 2. Hôm nay Etrain sẽ gửi đến các bạn các từ vựng thường dùng trong chủ đề này nhé! Types of food – Fast food (noun) Meaning: Easily prepared processed food…

Từ vựng trong IELTS Writing task 2 – chủ đề Transport

Sau những chủ đề hoiTiếp nối chuỗi các blogs từ vựng Writing Task 2 đã chia sẻ, hôm nay Etrain sẽ gửi đến các bạn các từ vựng hay và hữu ích cho chủ đề Transport nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu học nào! Problems of transportation system Causes and consequences – Traffic jam/congestion…