Từ vựng trong IELTS Speaking – chủ đề Music

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 5 PHÚTTiếp theo các chuỗi bài blogs đã chia sẻ đến các bạn, hôm nay Etrain tiếp tục giới thiệu đến các bạn một số từ vựng liên quan đến chủ đề Music bao gồm các danh/cụm danh từ và các động/cụm động từ liên quan. Quan trọng hơn nữa, những từ vựng này ngay sau…

Từ vựng trong IELTS Speaking – chủ đề Wedding

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 5 PHÚTTiếp theo chuỗi bài blogs đã chia sẻ đến các bạn, hôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn một chủ đề mới rất ngọt ngào: Wedding. Khi nhắc đến chủ đề này, có thể các bạn sẽ nghĩ đến ngay một số từ như “groom” hay “bride”. Chính vì vậy, Etrain sẽ cung…

Từ vựng trong IELTS Speaking – chủ đề Food

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 7 PHÚTTiếp theo chuỗi bài blogs đã chia sẻ đến các bạn, hôm nay Etrain tiếp tục giới thiệu đến các bạn một chủ đề rất hấp dẫn – Food. Khi nhắc đến chủ đề này, có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ đến những câu hỏi như “What kinds of food do you like to eat?”…

Từ vựng trong IELTS Speaking – chủ đề Sports

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 5 PHÚTTiếp theo các chuỗi blogs đã chia sẻ, hôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn một chủ đề rất hấp dẫn nhưng cũng khá là khó: Sports vì với một số bạn, đây không phải là chủ đề quen thuộc. Chính vì vậy, trong blog này Etrain sẽ cung cấp cho các bạn…

Từ vựng trong IELTS Speaking – chủ đề Family

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 10 PHÚTTiếp tục chuỗi các blogs chia sẻ về từ vựng của các chủ đề trong IELTS Speaking, hôm nay bài blog này của Etrain tiếp tục gửi đến các bạn rất nhiều từ và cụm từ hay về chủ đề Family. Chủ đề Family- Gia đình là chủ đề rất quen thuộc với chúng ta.…

Từ vựng trong IELTS Speaking – chủ đề Clothes and Fashion

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 8 PHÚTTiếp tục chuỗi các blogs chia sẻ về từ vựng của các chủ đề Speaking trong IELTS, hôm nay bài blog này của Etrain tiếp tục gửi đến các bạn rất nhiều từ và cụm từ hay về chủ đề Clothes and Fashion – một topic cực kỳ phổ biến trong IELTS Speaking nhé. Chủ…