Từ vựng miêu tả tỷ lệ di cư và nhập cư trong IELTS Writing task 1

Chào các bạn! Các bạn đã biết được nhiều cụm từ vựng để miêu tả cho các chủ đề khác nhau như: lượng CO2 thải ra, tỷ lệ sinh/tử,… chưa? Những từ vựng trên có giúp bạn tự tin hơn về tiêu chí Lexical Resource trong khi viết bài Writing task 1? Trong bài chia…

Từ vựng miêu tả lượng CO2 thải ra - CO2 emissions trong IELTS writing task 1

Từ vựng miêu tả lượng CO2 thải ra trong IELTS Writing task 1

Chào các bạn! Hôm nay, mình sẽ tiếp tục chia sẻ về các chủ đề từ vựng thường xuất hiện trong đề thi IELTS Writing task 1. Sau một chuỗi các bài về tỉ lệ thật nghiệp, từ vựng mô tả nhóm tuổi, tỉ lệ sinh tử,… các bạn ắt hẳn đã thấy tự tin…

Từ vựng miêu tả sự nghèo đói – Poverty trong IELTS Writing Task 1

Từ vựng miêu tả sự nghèo đói trong IELTS Writing Task 1

Các dạng biểu đồ trong IELTS Writing Task 1 thường mô tả nhiều hiện tượng đời sống, xã hội. Vì vậy, đối với mỗi chủ đề khác nhau, bạn nên tích cho mình một lượng từ vựng kha khá cho riêng mình. Từ đó, tránh tình trạng lặp từ hoặc bí từ khi viết. Trong…

Từ vựng chỉ sự tham gia vào các hoạt động giải trí – Participation in leisure activities trong Writing task 1

Từ vựng chỉ sự tham gia vào các hoạt động giải trí trong IELTS Writing Task 1

Một trong những tiêu chí chấm điểm của IELTS Writing đó chính là Lexical Resource (việc sử dụng linh hoạt và chính xác các loại từ vựng). Việc sử dụng linh hoạt các loại từ vựng sẽ giúp các bạn tránh được lỗi lặp từ, đồng thời nâng cao điểm cho bài viết của bạn. Dưới…

Từ vựng miêu tả việc sử dụng các loại phương tiện trong IELTS Writing task 1

Chào bạn! Trong Writing task 1, như bạn biết muốn đạt được điểm cao thì bạn cần phải paraphrase các cụm từ sẽ thường xuất hiện trong bài viêt. Ví dụ như cụm từ số lượng người thất nghiệp, việc tiêu tiền, nhóm tuổi, việc sử dụng Internet … Trong bài blog hôm nay, mình…