Cuốn sách Destination Grammar and Vocabulary C1&C2

[Ebook] Destination Grammar and Vocabulary C1&C2 [Free Download]

Ai học tiếng Anh dù ở trình độ nào, cũng đã thấm nhuần câu “học tiếng Anh là cả một quá trình”. Đúng vậy, bạn không thể học một ngôn ngữ trong một sớm một chiều được. Nhưng việc rút ngắn thời gian học là điều không phải không thể. Hôm nay, Etrain muốn giới…

Cuốn sách Destination Grammar and Vocabulary B2

[Ebook] Cuốn sách Destination Grammar and Vocabulary B2 [Free Download]

Bạn đã hoàn thành cuốn Destination Grammar and Vocabulary B1 chưa? Nếu đã done rồi sao bạn không chuyển ngay sang cuốn Destination Grammar and Vocabulary B2 để nâng level Tiếng Anh cơ chứ? Bạn còn chờ đợi điều gì nữa? Hay bạn còn điều gì băn khoăn về cuốn sách này? Nếu vậy, bạn…

Cuốn sách Destination Grammar and Vocabulary B1

[Ebook] Cuốn sách Destination Grammar and Vocabulary B1 [Free Download]

Học tiếng Anh luôn cần người học đưa ra những mục tiêu phù hợp với mình qua từng giai đoạn học. Đối với những bạn vừa mới học tiếng Anh chuyên sâu, nên đi dần dần từ A1, A2, rồi B1, B2,.. Hôm nay, thư viện Etrain muốn giới thiệu với các bạn đang ở…