[Ebook] Tổng hợp bài mẫu band cao trong IELTS Writing task 2 – topic the Art [Free download]

The Arts lại là một trong những chủ đề nữa phổ biến trong bài thi IELTS Writing task 2 mà tỉ lệ các bạn gặp phải rất cao. Vậy bạn đã chuẩn bị cho mình được những hành trang gì để có thể sẵn sàng “chiến đấu” nếu gặp chủ đề này rồi? Cuốn “Tổng…

[Ebook] Tổng hợp bài mẫu band cao trong IELTS Writing task 2 – topic Crime and Punishment [Free download]

Chúng ta có khá nhiều chủ điểm khác nhau trong bài IELTS Writing task 2 và cách chuẩn bị tốt nhất đó chính là chuẩn bị theo topic. Vì sao? Khi đọc và luyện viết với các câu hỏi cùng topic, bạn sẽ gặp lại rất nhiều cách diễn đạt đồng nghĩa, những ý tưởng…

[Ebook] Tổng hợp bài mẫu band cao trong IELTS Writing task 2 – topic Education [Free download]

Education là một trong những chủ đề rất phổ biến trong bài thi IELTS Writing task 2. Dù chủ đề này rất thân thuộc với cuộc sống của chúng ta nhưng các câu hỏi trong bài thi IELTS thuộc chủ đề này hết sức đa dạng. Chính vì thế, Etrain đã giúp các bạn tổng…

[Ebook] Tổng hợp bài mẫu band cao trong IELTS Writing task 2 – topic Technology [Free download]

Technology (công nghệ) là một chủ đề hết sức gần gũi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chính vì vậy mà tỉ lệ các bài thi IELTS Writing thuộc chủ đề này cũng xuất hiện với tần suất lớn trong bài thi IELTS Writing task 2 của chúng ta. Trong cuốn sách này,…