Bài mẫu cho đề thi IELTS Writing task 1 – Test 6 – Cambridge 12

Một trong những cuốn tài liệu luyện thi IELTS hiện nay đang được sử dụng rất nhiều đó chính là cuốn “IELTS Cambridge Practice test 12” nằm trong bộ Cambridge huyền thoại. Rất nhiều bạn đã sử dụng cuốn sách này để ôn thi. Tuy nhiên, điểm chưa tốt của cuốn sách này là đề…