Bài mẫu cho đề thi IELTS Writing task 1 ngày 20/01/2018

Bạn muốn học IELTS Writing task 1? Bạn muốn có nhiều từ vựng để “paraphrase” trong bài IELTS Writing task 1? Bạn muốn sử dụng đa dạng cấu trúc câu trong mỗi bài viết nhưng còn hổng ngữ pháp? Vậy thì, hãy đến ngay với bài mẫu giải đề IELTS Writing task 1 ngày hôm nay…