Sách Ebook học Writing task 1

Cuốn Ebook mang đến cho người đọc tất cả những gì bạn cần khi ôn thi IELTS Writing task 1.

Sách Ebook học Writing task 2

Cuốn Ebook mang đến cho người đọc tất cả những gì bạn cần khi ôn thi IELTS Writing task 2.

Sách Ebook học Speaking

Cuốn Ebook Đáp Án Tham Khảo Đề Thi IELTS Speaking quý 2/2019 là cuốn tài liệu không thể thiếu cho những ai chuẩn bị thi IELTS từ tháng 5 đến tháng 8/2019.

Sách Ebook học Reading

Cuốn Ebook Hướng Dẫn Giải Đề Reading là một trong những tài liệu không thể thiếu cho những ai đang muốn cải thiện, và tối đa hóa điểm thi IELTS Reading của mình.

Sách Ebook học Vocabulary

Cuốn Ebook mang đến nguồn ý tưởng rồi rào cho 24 chủ đề khác nhau trong bài thi IELTS Writing và Speaking. Ngoài ra, cuốn Ebook còn mang đến vốn từ vựng và câu hỏi luyện tập theo chủ đề phong phú.

Sách Ebook luyện Writing

Cuốn Ebook cung cấp 101 bài mẫu IELTS Writing task 1 và task 2: Sát đề thi thật nhất, Phân tích chi tiết nhất:, Dễ tiếp cận nhất