anh-dai-dien-sach-speaking-2017-650x350

Cuốn sách: Đáp án tham khảo đề IELTS Speaking tháng 01-04 (2018)

Cuốn sách cung cấp đáp án, kèm phân tích từ vựng, dịch nghĩa cho các đề thi IELTS Speaking part 2 và 3 đang được áp dụng để bạn có thể “học tủ” mà không sợ “tủ đè“. Giá sách chỉ từ 49.000đ.

Xem chi tiết cuốn sách
thumnail web_thumnail

Cuốn sách: The Complete Guide to IELTS Writing Task 1

Cuốn sách hướng dẫn cách viết bài IELTS Writing Task 1 chi tiết cho tất cả các dạng câu hỏi, tổng hợp từ vựng quan trọng và rất nhiều bài mẫu hay năm 2017. Giá sách chỉ từ 49.000đ.

Xem chi tiết cuốn sách
anh dai dien_anh-dai-dien-sach-complete-guide-WT2

Cuốn sách: The Complete Guide to IELTS Writing Task 2

Cuốn sách tổng hợp cô đọng những kiến thức quan trọng trong phần IELTS Writing Task 2 kèm theo rất nhiều bài mẫu tham khảo và nhóm từ vựng hay. Giá sách chỉ từ 49.000đ.

Xem chi tiết cuốn sách
Untitled-4

Cuốn sách: Hướng Dẫn Giải Đề Reading – IELTS Cambridge 07 – 12

Cuốn sách tổng hợp cô đọng những kiến thức quan trọng trong phần IELTS Writing Task 2 kèm theo rất nhiều bài mẫu tham khảo và nhóm từ vựng hay. Giá sách chỉ từ 49.000đ.

Xem chi tiết cuốn sách