điểm ngữ pháp cơ bản nên ôn lại trước khi học IELTS Writing Task 1

Tổng hợp các điểm ngữ pháp cơ bản nên ôn lại trước khi học IELTS Writing task 1

Trong bất kỳ môn học nào, học năng khiếu hát hò, đàn nhạc, hay học kiến thức, những điều cơ bản nhất luôn được coi như nền móng cho những bước nâng cao sau này. Trong học IELTS cũng vậy, mọi điều cao siêu trong IELTS cũng xuất phát từ những kiến thức tiếng Anh…