Địa chỉ

Số 13 ngõ 237 Hoàng Văn Thái, Hà Nội

Địa chỉ gửi xe

Số 88 Tô Vĩnh Diện (cách trung tâm 100m)

Điện thoại

01666 253 867

Email

contact@etrain.edu.vn

Giờ làm việc

Thứ 2 ……………. 8 am – 9 pm
Thứ 3 ……………. 8 am – 9 pm
Thứ 4 ……………. 8 am – 9 pm
Thứ 5 ……………. 8 am – 9 pm
Thứ 6 ……………. 8 am – 9 pm
Thứ 7 ……………. 6 pm – 9 pm
Chủ nhật ……….. 6 pm – 9 pm