Khóa Học IELTS Foundation

Khóa học dành cho những bạn nền tiếng Anh chưa vững nhưng có mong muốn chinh phục IELTS. Đầu ra của khóa học IELTS là band 4.0.

Khóa Học IELTS Introduction

Khoá học dành cho những bạn đã sở hữu nền tảng tiếng Anh khá tốt nhưng chưa biết nhiều về bài thi IELTS. Đầu ra của khoá học là 5.0+

Khóa Học IELTS Completion

Dành cho những bạn có mức đầu vào 5.0-5.5, giúp bạn hoàn thiện kiến thức và phương pháp làm bài thi IELTS. Đầu ra là IELTS 6.0+.

Khóa Học IELTS Advanced

Khóa học tập trung nâng cao band điểm Writing và Speaking trước khi bước vào kì thi thật, tương ứng với mức đầu vào 6.0. Đầu ra của khoá học là 6.5+

Khóa Học IELTS Cấp Tốc

Nếu bạn cần chứng chỉ IELTS trong thời gian cực gấp, hãy chia sẻ với Etrain để chúng tôi giúp bạn. Cam kết học phí rẻ nhưng chất lượng cao.

Khóa Học IELTS 1 - 1

Khóa học dành cho các bạn muốn học IELTS 1 thầy 1 trò, phù hợp với các bạn đã học kiến thức IELTS rồi, cam kết đầu ra tăng 1 đến 1.5 band so với đầu vào.