anh-dai-dien_Khoa-Foundation

Khóa học IELTS Foundation

Khóa học dành cho những bạn nền tiếng Anh chưa vững nhưng có mong muốn chinh phục IELTS. Đầu ra của khóa học IELTS là band 4.0. Tổng thời gian 75 giờ học – 3 buổi/tuần – kéo dài trong 10 tuần.

Xem chi tiết khóa học
anh-dai-dien_Khoa-introduction

Khóa học IELTS Introduction

Khóa học dành cho những bạn đang ở mức IELTS band 4.0 hoặc tương ứng. Đầu ra của khóa học là IELTS band 5.0. Tổng thời gian 75 giờ học – 3 buổi/tuần – Kéo dài trong 10 tuần.

Xem chi tiết khóa học
anh-dai-dien_Khoa-completion

Khóa học IELTS Completion

Khóa học dành cho những bạn đang ở mức IELTS band 5.0, đã có sự tiếp cận với IELTS. Đầu ra của khóa học là IELTS band 6.0. Tổng thời gian 75 giờ học – 3 buổi/tuần – kéo dài trong 10 tuần.

Xem chi tiết khóa học
anh-dai-dien_Khoa-hoc-advanced,

Khóa học IELTS Advanced

Khóa học dành cho những bạn đang ở mức IELTS band 6.0 Writing và Speaking. Đầu ra của khóa học là IELTS band 6.5+. Tổng thời gian 50 giờ học – 2 buổi/tuần – kéo dài trong 10 tuần.

Xem chi tiết khóa học
anh-dai-dien_Khoa-cap-toc

Khóa học IELTS Cấp tốc

Khóa học dành cho những bạn cần đạt mục tiêu IELTS trong thời gian ngắn. Lộ trình học được xây dựng dựa trên đầu vào và đầu ra của mỗi cá nhân. Cam kết đầu ra với học phí rẻ.

Xem chi tiết khóa học
anh-dai-dien_Khoa-cap-toc

Khóa học IELTS Online

Dành cho những bạn không có điều kiện để học các khóa học offline tại Etrain. Bạn chỉ việc ngồi ở nhà cũng học được các khóa học IELTS chất lượng cao

Xem chi tiết khóa học