Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 1 – topic Snacks

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 3 PHÚTHôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn sĩ tử đang luyện IELTS Speaking một số câu hỏi và các câu trả lời mẫu cho các câu hỏi trong chủ đề này. Bên cạnh đó là một số hướng dẫn để các bạn nêu ý tưởng cũng như sử dụng các từ vựng IELTS…

Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 1 – topic Sleep

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 5 PHÚTHôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn sĩ tử đang luyện IELTS Speaking một số câu hỏi và các câu trả lời mẫu cho các câu hỏi trong chủ đề này. Bên cạnh đó là một số hướng dẫn để các bạn nêu ý tưởng cũng như sử dụng các từ vựng IELTS…

Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 1 – topic Sky

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 4 PHÚTHôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn sĩ tử đang luyện IELTS Speaking một số câu hỏi và các câu trả lời mẫu cho các câu hỏi trong chủ đề này. Bên cạnh đó là giải thích từ vựng IELTS trong bài mẫu một cách hiệu quả nhất. Các bạn cùng học với…

Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 1 – topic Punctual

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 5 PHÚTHôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn sĩ tử đang luyện IELTS Speaking một số câu hỏi và các câu trả lời mẫu cho các câu hỏi trong chủ đề này. Bên cạnh đó là một số hướng dẫn để các bạn nêu ý tưởng cũng như sử dụng các từ vựng IELTS…

Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 1 – topic Mirrors

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 3 PHÚTNối tiếp các bài blogs trước, hôm nay Etrain sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một số câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu của part 1 cho chủ đề Mirrors nhé. Đây dù không là chủ đề quen thuộc với các kỳ thi IELTS nhưng chúng ta vẫn cần học cách phát…

Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 1 – topic Map

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 4 PHÚTHôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn sĩ tử đang luyện IELTS Speaking một số câu hỏi và các câu trả lời mẫu cho các câu hỏi trong chủ đề này. Bên cạnh đó là giải thích từ vựng IELTS trong bài mẫu một cách hiệu quả nhất. Các bạn cùng học với…