Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 1 – topic TV program

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 4 PHÚTHôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn sĩ tử đang luyện IELTS Speaking một số câu hỏi và các câu trả lời mẫu cho các câu hỏi trong chủ đề này. Bên cạnh đó là một số hướng dẫn để các bạn nêu ý tưởng cũng như sử dụng các từ vựng IELTS…

Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 1 – topic Teamwork

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 4 PHÚTHôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn sĩ tử đang luyện IELTS Speaking một số câu hỏi và các câu trả lời mẫu cho các câu hỏi trong chủ đề này. Bên cạnh đó là một số hướng dẫn để các bạn nêu ý tưởng cũng như sử dụng các từ vựng IELTS…

Từ vựng trong IELTS Speaking – chủ đề Education

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 7 PHÚTCho dù gặp bất cứ chủ đề nào trong IELTS Speaking, thứ bạn cần đầu tiên để có thể trả lời là từ vựng vì thế một trong 4 bí kíp để đạt điểm cao trong IELTS Speaking là chú ý vào ngôn ngữ chứ không phải nội dung. Hiểu được điều đó, Etrain đã…

Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 1 – topic Snacks

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 3 PHÚTHôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn sĩ tử đang luyện IELTS Speaking một số câu hỏi và các câu trả lời mẫu cho các câu hỏi trong chủ đề này. Bên cạnh đó là một số hướng dẫn để các bạn nêu ý tưởng cũng như sử dụng các từ vựng IELTS…

Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 1 – topic Sleep

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 5 PHÚTHôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn sĩ tử đang luyện IELTS Speaking một số câu hỏi và các câu trả lời mẫu cho các câu hỏi trong chủ đề này. Bên cạnh đó là một số hướng dẫn để các bạn nêu ý tưởng cũng như sử dụng các từ vựng IELTS…

Từ vựng trong IELTS Speaking – chủ đề Business

THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC: 8 PHÚTTừ vựng luôn là yếu tố quan trọng bạn nên cân nhắc khi bắt đầu xây dựng chiến lược học IELTS Speking để đạt điểm cao. Hãy kiểm tra vốn từ vựng của mình khi bắt đầu học IELTS và có phương pháp học từ vựng phù hợp. Một trong những cách học từ vựng…