Ielts Speaking Part 2,3. Describe An Intelligent Person You Know

Ielts Speaking Part 2,3. Describe An Intelligent Person You Know

Cues:

  • WHOWho is he/ her?

Là người bạn sẽ miêu tả, có thể là bạn thân, thầy cô, đồng nghiệp hay bất kì một người nào đó đáp ứng được tiêu chí của chủ đề và truyền cảm hứng cho bạn sâu sắc nhất. Gợi ý, nên chọn người bạn ấn tượng và bạn hiểu rõ về họ hơn là một người xa lạ khác.

  • HOW/ WHEN/ WHEREHow did you meet him/ her; When did you meet him/her?; Where did you meet him/ her?

Hãy trả lời những câu hỏi trên, bạn sẽ bắt đầu hình dung ra những gì mà mình sẽ nói.

  • WHAT What do they do? (carrier, job…); what does he/she look like? What are his/ her personality?

Điểm này bạn có thể nói về nghề nghiệp của họ, những hoạt động mà bạn ấn tượng nơi người đó hoặc tính tình của họ…

  • WHYThe reasons why you think this person is intelligent.

Đây là luận điểm quan trọng để giải thích cho topic. Hãy nêu những lý do mà bạn nghĩ người đó thông minh. Nên có những dẫn chứng cụ thể và nêu lên những gì bạn học hỏi được từ người này. Việc này giúp củng cố mạnh hơn tầm ảnh hưởng của người đó đối với bạn.

best friend

Outline và đoạn văn mẫu

Beginning (Mở bài)

Đây là phần mở bài cho đoạn văn của bạn. Ở phần này, bạn cần giới thiệu chủ đề chính mà mình muốn nói đến. Tức, “WHO” là “cue” bạn sẽ đề cập đến ở phần mở bài này.

Có nhiều cách để dẫn dắt vào chủ đề. Bạn có thể mở bài theo cách truyền thống hoặc sử dụng câu hỏi, một câu thành ngữ hay một câu nói của người nào đó nổi tiếng để phần Beginning của bạn gây ấn tượng với giám giảo.

Một mẹo nhỏ để tránh mất điểm ở phần này đó là: “Tránh lặp từ”. Nếu như chủ đề có “key word” là “intelligent person”, bạn hãy cố gắng tìm những từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa thay vì sử dụng lại từ mà chủ đề đã cho. Ví dụ, intelligent, wise, wisdom, smart, clever, genius, brainy…

Example:

I always feel lucky when there are many kind, warm-hearted and highly smart people around me. I actually learn a lot of precious things from them. The very first person popping into my mind is Mai Hoang – my close friend since we studied in high school. It’s the person that influences positively on me in every way.

Body

Đây là phần bạn giải thích chi tiết hơn để củng cố cho lời giới thiệu ở mở bài. Ở phần này, bạn sẽ bắt đầu nói đến những “cues” còn lại là How/ when/ where, what và why.

Vì bạn có một khoảng thời gian hạn chế để hoàn thành bài nói của mình nên hãy tập trung nói những điểm quan trọng, không lan man, không dài dòng. Vì như thế sẽ làm cho giám khảo có cảm giác bạn đang “bí” và tìm cách thoát ra. Hoặc, đơn giản chỉ là họ sẽ mất đi hứng thú mà phần Beginning ấn tượng bạn đã làm rất tốt ở trên.

Tương tự như phần mở bài, hãy cố gắng sử dụng vốn từ vựng đa dạng mà bạn có. Hãy nhớ đừng sử dụng những từ thông tục hoặc slang words. Thay vào đó hãy sử dụng cụm từ (phrasal verbs) hay thành ngữ (idioms) để làm phong phú bài nói hơn.

Example:

  • HOW/ WHEN/ WHERE:

I met my beloved friend on the first day of high school years. While I was quite reserved with everything new around, his sociability soon made me comfort and we became good friends quickly. During that time and up to now is nearly 10 years, we have been still best friend. Even though we spend the hardships, we also share a whale of a time together.

  • WHAT

If you meet him one day, I am sure that you will have same feeling as me. His incredibly intelligence is at both appearance and personalities. He is little tall and have a healthy body. His hair is always tidy and the eyes seem like talking. Mai Hoang is the person who is not only sociable but also calm, speak and stops at the right time. After getting a scholarship to study abroad his major at Information Technology, he continues to achieve an MBA. However, our friendship seems never been separated by the physical distance.

  • WHY

I found in Mai Hoang some attributes that helps me complete myself. He always believes that everything has two sides: positive one and negative one. That he will treat everyone and everything he meets in life with justice. On the other hand, he is intelligent both in wide knowledge and in manner that he manages to lead to his goals in every fields from society to his carrier without making anyone feel uncomfortable. He prepares many situations to handle, use his negotiation skill with optimism, patience, honesty and goodness. If he fails, he thinks “The failure is the mother of success.” In some my big decisions, I always look at him as a bright mirror and receive his helpful advices.

5/5 - (1 bình chọn)