Hướng dẫn viết bài IELTS Writing Task 2 đạt điểm cao

Hướng dẫn viết bài IELTS Writing Task 2 đạt điểm cao

Điểm phần Writing Task 2 được tính như thế nào?

Trong thang điểm của phần thi Writing, Task 2 chiếm 2/3 tổng sổ điểm và Task 1 chiếm chỉ 1/3. Cụ thể, Writing Task 2 sẽ đánh giá bạn ở những tiêu chí như sau:

Task achievement: Đạt yêu cầu 

Tiêu chí này đòi hỏi rằng bạn viết đúng trọng tâm (không lạc đề). Ngoài ra, bạn cần phải hoàn thành đầy đủ bài viết với Mở – Thân – Kết.

Bạn cũng cần đáp ứng những yêu cầu như: trả lời các ý mà đề hỏi, giải thích rõ ràng, ví dụ hoặc luận cứ để chứng minh luận điểm.  

Điểm phần Writing Task 2 được tính như thế nào

Coherence and Cohesion: Mạch lạc/ gắn kết

Bài viết của bạn cần phải logic, câu văn phải mạch lạc, không nên dài dòng. Đặc biệt, lỗi lặp từ sẽ làm bài văn của bạn lủng củng, vì thế hãy sử dụng từ đồng nghĩa.

Lexical Resource: Vốn từ vựng

Đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá lượng từ và cách dùng từ của bạn. Hãy sử dụng đa dạng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, phrasal verb, idiom để phong phú bài viết hơn.

Grammatical Range and Accuracy: Đa dạng và chính xác về ngữ pháp

Quan trọng nhất, bạn cần phải dùng đúng cấu trúc ngữ pháp. IELTS là bài thi cấp độ Quốc tế, những lỗi sai ngữ pháp sẽ làm mất điểm rất nhiều. Ngoài ra, hãy sử dụng đa dạng cấu trúc thay vì chỉ câu đơn và câu phức.

Những dạng bài trong ielts writing task 2

IELTS Writing Task 2 ngoài đòi hỏi kiến thức xã hội của bạn, còn có những yêu cầu về phân tích khác nhau. Task 2 có chung bố cục như sau:

  • Introduction (Opening)
  • Supporting Paragraph 1
  • Supporting Paragraph 2
  • Conclusion

Những dạng bài phổ biến như:

Dạng 1: Argumentative/Opinion/Agree or Disagree

Dạng này yêu cầu bạn phân tích một quan điểm nào đó hoặc trả lời đồng ý hay không với quan điểm mà topic nêu. Với bài dạng này, bạn cần nêu rõ ý kiến của mình và giải thích tại sao đồng ý (Agree), hoặc không đồng ý (Disagree) , hoặc trung lập (Neutral).

Signal Keywords: agree/ disagree; what is your opinion/ viewpoint?

Dạng 2: Discussion (Discuss both views)

Dạng bài này yêu cầu bạn đưa ra quan điểm của mình về vấn đề mà topic đưa ra. Độ dài cũng như lượng phân tích giữa 2 quan điểm cần đồng đều nhau.

Ở phần Supporting Paragraph 1 và 2, bạn cần phân tích tại sao viewpoint đó đúng, thêm dẫn chứng cụ thể để củng cố ý hơn.

Signal Keywords: Discuss/ Discussion; Give your opinion

Dạng 3: Problem & Solution

Dạng bài này bạn sẽ nhìn thấy keyword ngay trong đề là những “problem” mà họ đưa ra. Ví dụ như “global warming”; “harassment”; “violence in school”…

Bố cục của bài dạng này cũng gồm 4 phần. Trong đó, paragraph 2 bạn sẽ nói về problem và những nguyên nhân dẫn đến chúng, còn paragraph 3 sẽ nói đến solution – hướng giải quyết cho những vấn đề trên.

Signal Keywords: problems, reasons, effect, solution…

Những dạng bài phổ biến IELTS Writing Task 2

Dạng 4: Advantage and Disadvantage

Cũng giống như dạng 2, những dạng bài Advantage and Disadvantage không cần bạn lồng thêm quan điểm cá nhân. Chỉ cần phân tích rõ lợi ích và tác hại của vấn đề. Để bài viết được rõ ràng mạch lạc, bạn nên chia Advantage và Disadvantage thành 2 đoạn riêng biệt (paragraph 1 và 2)

Signal Keywords: Advantage/ Disadvantage

Dạng 5: 2-part Question

Với dạng bài này, bạn cần trả lời đủ và đúng trọng tâm cho 2 cầu hỏi được ra, nêu lý do, dẫn chứng để chứng minh cho câu trả lời của bạn.

Bạn hãy dùng mỗi paragraph của phần thân bài để trả lời lần lượt 2 câu hỏi.

Signal Keywords: Có 2 câu hỏi trong đề.

Bí kíp làm bài và lỗi thường gặp khi làm bài writing task 2

  • Khi làm Writing Task 2, ngoài phân tích mạch lạc và đủ ý, bạn nên sử dụng những từ/ cụm từ khi bắt đầu câu hoặc chuyển ý như:
  • Những từ chỉ thứ tự: Firstly, secondly, last but not least…
  • Những từ chỉ nguyên nhân, kết quả: owing to, due to, as a result, consequently…
  • Những từ chỉ bổ sung, so sánh, tương phản: furthermore, by contrast in comparison, not only…but also
  • Sử dụng phrasal verb, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, thành ngữ để bài văn sống động hơn.

Bí kíp làm bài và lỗi thường gặp khi làm bài writing task 2

5/5 - (1 bình chọn)