Hướng dẫn viết bài IELTS Writing Task 1 đạt điểm cao

Hướng dẫn viết bài IELTS Writing Task 1 đạt điểm cao

Những điều cần biết về IELTS Writing Task 1

Phần này sẽ chiếm của bạn 20 phút trong tổng số thời gian thi. Bạn sẽ viết đoạn văn tối thiểu 150 từ.

Bạn cần hiểu đặc điểm của từng dạng bài để viết cho đúng, logic. Họ cũng có thang điểm cho từng ý mà bạn đưa ra. Việc của bạn là đáp ứng càng đủ và chính xác càng tốt.

Ở mỗi dạng, bạn đều sẽ phải mô tả đặc điểm và so sánh những yếu tố liên quan với nhau và không cần nêu quan điểm cá nhân của mình vào bài viết.

7 dạng câu hỏi trong IELTS Writing Task 1

Dạng 1: Table

Bài này thường có dạng bảng với các cột và dòng chứa hạng mục và số liệu tương ứng, chúng thường nhiều và dễ nhầm lẫn. 

Mẹo làm bài:

 • Hãy highlight những con số nổi bật nhất như số lớn nhất/ thấp nhất trong hàng/ cột để so sánh chúng. Không cần so sánh những con số ở mức giữa vì sự chênh lệch không đáng kể.
 • Chú ý sử dụng đúng thì. Đối với những năm trước thời điểm bạn viết: sử dụng thì quá khứ đơn; Sau thời điểm bạn viết: sử dụng thì tương lai đơn hoặc hiện tại đơn, kết hợp bị động với động từ expect, predict.

Ví dụ: It is expected to increase up to 30% in 2020.

7 dạng câu hỏi trong IELTS Writing Task 1

Dạng 2: Bar Chart

Đây là dạng bài biểu đồ hình cột (ngang hoặc đứng) thể hiện số liệu qua từng năm hoặc của nhiều hạng mục khác nhau. Có 2 trục,lần lượt biểu thị hạng mục (categories) và giá trị.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp bài bar chart dạng group yêu cầu mô tả và so sánh những nhóm hạng mục với nhau.

Mẹo làm bài:

 • Hãy tìm điểm chung và điểm khác biệt chính cho các thanh trong biểu đồ.
 • Tìm điểm nổi bật: điểm có giá trị cao nhất, thấp nhất trong số các hạng mục.
 • Chú ý đến màu sắc và độ dài hoặc độ rộng của từng cột. Đặc biệt là trong Bar Chart dạng group. 

Dạng 3: Line Graph

Line Graph hay còn gọi là biểu điều đường bao gồm một hay nhiều đường diễn tả sự thay đổi của một hay nhiều hạng mục trong khoảng thời gian nhất định.

Line Graph cũng gồm 2 trục, những đường biểu thị lên xuống theo các điểm giá trị và có màu khác nhau để phân biệt.

Mẹo làm bài:

 • Nêu tổng quan của biểu đồ, không cần nêu những số liệu cụ thể.
 • Nhóm biểu đồ thành những nhóm có liên quan gần với nhau hoặc có chung xu hướng phát triển như nhóm tăng và nhóm giảm hoặc cũng có thể nhóm theo thời gian.
 • Ở phần detail paragraphs, bạn cần nêu cụ thể số liệu, sự thay đổi lên điểm cao nhất, thấp nhất, điểm tăng/ giảm đột ngột…, so sánh giữa các hạng mục/ nhóm hạng mục nổi bật nhất.

Dạng 4: Pie Chart

Pie Chart là biểu đồ tròn gồm một hay nhiều hình tròn biểu thị thông tin và số liệu về các hạng mục qua các năm hoặc so sánh giữa các hạng mục với nhau. Trong 1 biểu đồ tròn, những số liệu được chia thành các bánh với tỉ lệ % cộng lại đúng bằng 100%.

Mẹo làm bài:

 • So sánh những điểm nổi bật khác nhau giữa các phần trong chart và giữa các chart với nhau.
 • Thông số trong pie chart là phần trăm hoặc số liệu chính xác. Không dùng mức xấp xỉ hay khoảng để miêu tả.

Dạng 5: Process

Đây là dạng bài khó, nó biểu thị một quy trình sản xuất hay tự nhiên nào đó, đòi hỏi bạn không chỉ cần có kỹ năng đọc process mà còn phải có kiến thức cơ bản để hiểu sự vận hành của chúng.

Mẹo làm bài:

 • Xác định quy trình gồm bao nhiêu bước, bước đầu tiên và cuối cùng là gì.
 • Mô tả những thay đổi quan trọng trong suốt quá trình.
 • Không được bỏ qua bước nào, vì sẽ làm ngắt quãng sự liên tục của quy trình.
 • Sử dụng thì đúng: 

Manufacturing process: hiện tại đơn bị động

Natural process: hiện tại đơn chủ động

 • Sử dụng từ chỉ các bước như in the first step, the following step, the next stage…

Dạng 6: Map

Như tên gọi, dạng bài này yêu cầu mô tả bản đồ về một vị trí hay địa điểm nào đó và là dạng bài khó nhất trong Writing Task 1.

Mẹo làm bài:

 • Sử dụng từ vựng chuyên sâu về tả map, vị trí và những cảnh vật xung quanh (Facilities, buildings, trees…)
 • So sánh những thay đổi nổi bật của vị trí qua các năm. Bạn nên bắt đầu bằng những thay đổi chung (phần overview) và đi sâu vào những thay đổi của từng khu vực (detail).
 • Chia bản đồ thành những khu vực lớn để dễ dàng miêu tả hơn.
 • Một số động từ dùng để miêu tả như show, exhibit, illustrate, demonstrate. Lưu ý chia thì bị động vì các công trình này không tự sinh ra được.

dạng câu hỏi Line Graph and Pie Chart trong IELTS Writing Task 1

Dạng 7: Line Graph and Pie Chart

Đây là dạng kết hợp giữa Line Graph and Pie Chart. Khi làm bạn cần tuân theo những mẹo làm bài đặc trưng của mỗi loại, cân đối và kết hợp thật nhuần nhuyễn.

Mẹo làm bài:

 • Miêu tả điểm nổi bật nhất của từng chart/ graph. Sau đó đi sâu vào chi tiết những hạng mục quan trọng.
 • Cần chú ý những thông tin như số liệu cao/ thấp nhất, nhóm thông tin lại để dễ dạng miêu tả.
5/5 - (1 bình chọn)