Khóa học IELTS Foundation

Dành cho những bạn chưa vững nền, đầu ra 4.0
4.000.000đ 1 khóa
 • – Lịch học tháng 12: Thứ 2, 4, 6 (18h30 – 21h) – Ngày khai giảng: 11/12/2017. Đăng ký trước 01/12/2017 học phí chỉ còn 3.800.000 VNĐ
 • – Lịch học tháng 01/2018: Thứ 3, 5, CN (18h30 – 21h) – Ngày khai giảng: 18/01/2018. Đăng ký trước 08/01/2018 học phí chỉ còn 3.800.000 VNĐ
 • – Đăng ký theo nhóm 2 học viên trở lên: 3.700.000 VNĐ/học viên
 • – Xây dựng hệ thống kiến thức ngữ pháp cho IELTS vững chãi.
 • – Phát triển vốn từ vựng cơ bản cho nhiều topics khác nhau.
 • – Học và sửa phát âm chuẩn, tự tin giao tiếp đơn giản.
 • – Ôn luyện Nghe – Nói – Đọc – Viết IELTS mức độ Pre-Intermediate
 • – Học 75h – 3 buổi/tuần, kéo dài trong 10 tuần

Khóa học IELTS Introduction

Dành cho những bạn đang ở mức 4.0, đầu ra 5.0
4.000.000đ 1 khóa
 • – Lịch tháng 12: Thứ 3, 6, CN (18h30-21h). Khai giảng: 19/12/2017. Đăng ký trước 09/12/2017 học phí còn 3.800.000 VNĐ
 • – Lịch tháng 01/2018: Thứ 2, 4, 6 (18h30-21h). Khai giảng: 26/01/2017. Đăng ký trước 16/01/2017 học phí còn 3.800.000 VNĐ
 • – Đăng ký theo nhóm 2 học viên trở lên: 3.700.000 VNĐ/học viên
 • – Nghe section 1 và 2 IELTS Listening đạt mục tiêu > 60% câu trả lời đúng.
 • – Nâng cao từ vựng Intermediate và Advanced cho 10 IELTS topics.
 • – Luyện tập và phát triển từ vựng, ideas cho 22 topics Speaking part 1.
 • – Hoàn thiện tất cả các dạng bài Writing task 1 và từ vựng Writing
 • – Tổng 75h học – 3 buổi/tuần, kéo dài trong 10 tuần

Khóa học IELTS Completion

Dành cho những bạn đầu vào 5.0, đầu ra 6.0
4.500.000đ 1 khóa
 • – Lịch học tháng 12: Thứ 2, 4, 6 (18h30 – 21h) – Ngày khai giảng: 13/12/2017. Đăng ký trước 03/12/2017 học phí còn 4.300.000 VNĐ
 • – Lịch học tháng 01/2018: Thứ 3, 5 và Chủ Nhật (18h30 – 21h) – Ngày khai giảng: 21/01/2018. Đăng ký trước 11/01/2017 học phí còn 4.300.000 VND
 • – Đăng ký theo nhóm 2 học viên trở lên: 4.200.000 VNĐ/học viên
 • – Luyện các dạng câu hỏi IELTS Listening Reading sát đề thi thật
 • – Tăng cường luyện tập Writing task 2 từ câu-đoạn rồi đến bài hoàn chỉnh.
 • – Nâng cao chất lượng bài viết Writing task 1 band 7.0+
 • – Trả lời nhuần nhuyễn bài thi Speaking (tập trung part 2 và 3)
 • – Học 75h – 3 buổi/tuần, kéo dài trong 10 tuần

Khóa học IELTS Advanced

Dành cho những bạn đang ở mức 6.0, đầu ra 6.5+
5.000.000đ 1 khóa
 • – Lịch tháng 11: Thứ 2 và thứ 4 (18h30 – 21h) – Khai giảng: 15/11/2017. Đăng ký trước 05/11/2017 học phí chỉ còn 4.800.000 VNĐ
 • – Lịch tháng 12: Thứ 5 và Chủ nhật (18h30 – 21h) – Khai giảng: 17/12/2017. Đăng ký trước 07/12/2017 học phí chỉ còn 4.800.000 VNĐ
 • – Đăng ký theo nhóm 2 học viên trở lên: 4.700.000 VNĐ/học viên
 • – Nâng cao chất lượng bài Writing theo 9 topics phổ biến của IELTS.
 • – Học từ hệ thống bài mẫu chất lượng, ý tưởng đắt và đề thi mới.
 • – Rèn luyện Speaking bộ đề tủ và đáp án – chắc chắn gặp trong kỳ thi thật.
 • – Sau khóa học, support free và liên tục cho đến khi thi đạt mục tiêu.
 • – Tổng 50h học – 2 buổi/tuần – kéo dài 10 tuần

Khóa học IELTS Cấp tốc

Dành cho những bạn cần đạt mục tiêu sớm nhất
Dao động 10.000.000đ 1 khóa
 • – Lịch học linh hoạt tùy từng học viên. Để biết lịch học chính xác, bạn hãy liên hệ trực tiếp với Etrain!
 • – Học viên được kiểm tra đầu hoàn toàn miễn phí và đảm bảo đầu ra.
 • – Lịch học của học viên cấp tốc linh hoạt theo từng cá nhân với số lượng 3 – 6 buổi tối 1 tuần phụ thuộc vào đầu vào, đầu ra và thời gian bạn có. Các giờ học đều là 18h30-21h.
 • – Ngoài các giờ học trực tiếp trên lớp, học viên được hỗ trợ 1-1, 1 thầy luyện tập và support 1 bạn học viên để các bạn có thể nắm vững những kiến thức đã học, đặc biệt với kỹ năng Writing và Speaking.
 • – Được liên tục đánh giá trình độ để thấy sự tiến bộ của cá nhân sau từng bài học, và chia sẻ rất nhiều cách học mẹo, học “tủ” và phương pháp học.
 • – Giáo viên chịu trách nhiệm cập nhật các đề thi mới nhất, các tài liệu ôn thích hợp để học viên tự tin đi thi.