Câu hỏi trong IELTS Speaking Part 3 topic An organization or company và câu trả lời mẫu

Tiếp tục với chủ đề A company, hôm nay Etrain sẽ chia sẻ với các bạn những dạng câu hỏi mà giám khảo có thể ra trong Part 3. Giống với cấu trúc của các bài chia sẻ trước, Etrain sẽ đi vào lần lượt từ việc cung cấp các câu hỏi, các câu trả…

Câu hỏi trong IELTS Speaking Part 3 topic A sport game và câu trả lời mẫu

Chúng ta đã có rất nhiều câu hỏi Part 1 và Part 2 về chủ đề Sport, vậy còn Part 3 thì sao nhỉ? Với chủ đề này, giám khảo có thể đưa ra dạng câu hỏi như thế nào? Có một điều chắc chắn rằng, những câu hỏi trong Part 3 này sẽ không…

Câu hỏi trong IELTS Speaking Part 3 topic A trip by bike và câu trả lời mẫu

Bài blog trước chúng ta đã được thực hành một dạng câu hỏi “A trip by bike” trong Part 2. Vậy những câu hỏi liên quan đến chủ đề này có thể ra như thế nào trong Part 3? Để giúp các bạn có một sự chuẩn bị tốt nhất không chỉ là những chủ…

Câu hỏi trong IELTS Speaking Part 3 topic A time you move to a new place và câu trả lời mẫu

Trong bài blog trước, Etrain đã chia sẻ với các bạn một đề Part 2 về “A time you moved to a new place”. Với dạng câu hỏi này giám khảo có thể đưa ra câu hỏi cho phần Part 3 như thế nào? Để giúp các bạn có một sự chuẩn bị tốt về…

Câu hỏi trong IELTS Speaking Part 3 topic A piece of art và câu trả lời mẫu

Tiếp tục chủ đề A piece of art mà Etrain đã gửi đến các bạn lần trước, blog này sẽ là các câu hỏi và câu trả lời mẫu cho IELTS Speaking Part 3 cùng chủ đề. Các bạn hãy bắt đầu học với Etrain nhé! >>> Bạn đừng bỏ lỡ: Lớp ôn thi IELTS và chắc…

Câu hỏi trong IELTS Speaking Part 3 topic An occasion you helped someone và câu trả lời mẫu

Tiếp theo bài blog IELTS Speaking topic An occasion you helped someone, hôm nay Etrain sẽ gửi đến các bạn một số câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu của Part 3 nhé. Chúng ta hãy bắt đầu nào! >>> Bạn không nên bỏ qua: Lớp ôn IELTS cấp tốc nếu bạn chỉ còn một thời…