Hiểu đúng cách dùng Cấu trúc Not only, but also trong IELTS

Hiểu đúng cách dùng Cấu trúc Not only, but also trong IELTS

Trong các bài thi writing IELTS, cấu trúc ngữ pháp đóng vai trò rất quan trọng, chiếm từ 25% – 30% trong các thang điểm đánh giá. Not only…but also…là một cấu trúc quen thuộc nhưng lại thường xuyên được sử dụng trong các bài thi. Với bài viết hôm nay từ Etrain bạn sẽ hiểu rõ hơn về cấu trúc not only but also và cách sử dụng đúng nhé!

Định nghĩa “not only…but also…”

Cấu trúc Not only…but also… hay còn gọi là cấu trúc “Không chỉ…mà còn…” là một lối nói bao hàm, gộp 2 thông tin lại với nhau thông qua những từ và cụm từ. Cấu trúc được sử dụng để nhấn mạnh hành động hoặc một tính chất hay một yếu tố nào đó. Từ những ngày trên ghế nhà trường phổ thông, các bạn học sinh đã gặp qua và cũng rất thường được sử dụng trong các kỳ thi.

Ở những bài thi IELTS, cấu trúc này không chỉ đòi hỏi bạn nắm chắc cơ bản mà còn cần nắm chắc một số cách mở rộng và nâng cao hơn như đảo ngữ…

Not only…but also…” được sử dụng khi nào?

Ta sử dụng cấu trúc này nhằm:

  • Đưa ra thông tin (đây là yếu tố cơ bản)
  • Nhấn mạnh thông tin (đây là yếu tố chính của cấu trúc này). Phần thông tin được nhấn mạnh nằm ở vế thứ 2, tức là vế sau “but also”…

Định nghĩa “not only…but also…”

Cụ thể, thay vì muốn nói:

He is hardworking and brilliant. (Anh ấy chăm chỉ và tài năng)

Sử dụng cấu trúc not only…but also…: He is not only hard-working but also brilliant. (Anh ấy không chỉ chăm chỉ mà còn tài năng nữa). Phần thông tin được nhấn mạnh chính là sự tài năng của anh ấy.

Bằng cách nói này, câu cú của bạn trở nên hay hơn, mượt mà và sống động hơn nhiều so với một câu đơn bình thường.

Cấu trúc câu “not only…but also…”

Với thông tin là danh từ (Noun):

S + V + not only + Noun (1) + but also + Noun (2)

Ex: She can play not only the piano but also violin.

Với thông tin là động từ (Verb):

S + not only + verb (1) + but also + verb (2)

Ex: Joanna not only sings very beautifully but also composes the music well.

Với thông tin là tính từ:

S + to be/ verb + not only + adjective (1)/ adverb (1) + but also + adjective (2)/ adverb (2)

Ex: Tom is not only handsome but also sociable.

Với thông tin là trạng từ:

S + V + not only + adverb (1) + but also + adverb (2)

Ex: He used to live not only in America but also in France.

Đảo ngữ với “Not only…but also…”

Một cấu trúc nâng cao của not only…but also… là “đảo ngữ”. Đây là cấu trúc được sử dụng rất nhiều trong các bài thi, đặc biệt là bài thi Quốc tế như IELTS.

Mục đích của việc sử dụng đảo ngữ là để càng nhấn mạnh hơn nữa thông tin trong câu nói đến.

Công thức đảo ngữ not only…but also…:

Not only + auxiliary verbs (trợ động từ) + S + V … but also….

Ex: Not only did the argument cause the bad atmosphere but also the suspicion between them.

Not only + to be + S…+ but also…

Ex: Not only is Tammy rich but also kind.

Những lưu ý khi dùng cấu trúc Not only…but also…

Những lưu ý khi dùng cấu trúc Not only…but also…

  • Yếu tố đi theo sau not only là gì thì yếu tố theo sau but also cũng cùng từ loại như thế. (Ví dụ, sau not only là danh từ thì sau but also cũng phải là danh từ)
  • Correct: She works not only at office but also from home.
  • Incorrect: She not only works at office but also from home.
  • Ở vế “but also”, ta có thể để nguyên hoặc tách rời “but” và “also” với nhau, thậm chí có thể bỏ luôn “also”.

Ex: Not only my sister but my parents also like playing table tennis at home.

  • Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ: Trong câu not only…but also…, động từ được chia theo chủ ngữ 2 (tức chủ ngữ gần nhất).

Ex: Not only I but also my little sister hates the clown.

Hy vọng với những thông tin trên Etrain sẽ giúp hành trình chinh phục tiếng Anh hoàn toàn toàn dễ dàng và phát triển.

Biên tập: Etrain

Trả lời