Tuyệt Chiêu Trả Lời Câu Hỏi How Often – Ielts Speaking Part 1

Tuyệt Chiêu Trả Lời Câu Hỏi How Often - Ielts Speaking Part 1

How often – là câu hỏi về tần suất bạn làm một việc gì đó. Vì thế, chỉ đơn giản là trả lời đúng trọng tâm câu được hỏi:

  • Những cụm từ chỉ mức độ thường xuyên:

Always – usually – often – sometimes – hardly/ seldom – never

(Luôn luôn – thường xuyên – thường – thỉnh thoảng – hiếm khi – không bao giờ)

  • Trả lời số lần cụ thể:

Once a week/ month/ year

Twice a week…

Three times, four times.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời