Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 2 – topic Weather/ Favorite season

Hôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn sĩ tử đang luyện IELTS Speaking một số câu hỏi và các câu trả lời mẫu cho các câu hỏi trong chủ đề này. Bên cạnh đó là một số hướng dẫn để các bạn nêu ý tưởng cũng như sử dụng các từ vựng IELTS…

Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 2 – topic TV drama series

Part 2 vốn là phần khó nhất trong tổng các phần thi của chúng ta đồng nghĩa với việc thời gian bạn cần đầu tư để chuẩn bị cho chúng cũng cần nhiều hơn và quan trọng hơn. Hôm nay Etrain tiếp tục gửi đến các bạn sĩ tử đang luyện IELTS Speaking một số…