Câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking part 1 – topic Handwriting

Chào các bạn, như thường lệ Etrain hôm nay sẽ mang tới cho các bạn một số câu hỏi mẫu đang được sử dụng trong bài thi IELTS Speaking Part 1, chủ đề về chữ viết tay nhé. Những bạn đang luyện Speaking IELTS Online sẽ đọc bài mẫu để lấy ý tưởng và từ…